Rekrutacja

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

  • Do naszego przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 lat.
  • Wszystkich rodziców zaintersowanych zapisaniem dziecka prosimy o kontakt przez „formularz kontaktowy” na stronie, telefonicznie lub zapraszamy do przedszkola do sekretariatu.
  • Pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do  naszego przedszkola.
  • Warunkiem rezerwacji miejsca w przedszkolu jest wpłata tzw. kaucji gwarancyjnej, która rozliczana jestjako przedpłata pierwszego czesnego (pierwsze czesne jest pomniejszone o tą kwotę).
  • W naszym przedszkolu nie jest pobierane tzw. „wpisowe”.
  • Przedszkole jest czynne cały rok także w wakacje.
  • W czerwcu zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne z dyrekcja przedszkola i z wychowawcami.
  • W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia adaptacyjne.
  • We wrześniu podpisywana jest umowa przyjęcia dziecka do przedszkola i sprawowania nad nim opieki.