Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Świat Bajek

ul. Julianowska 67d
05-500 Piaseczno

Sekretariat tel. 22 737 18 30

Anna Masiak – Dyrektor tel. 600 429 247

Edyta Zakrzewska – Dyrektor tel. 600 343 180